DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU HỒ BẢO NGỌC

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : ấp 10, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại : 0907317890
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Ân