CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TM - DV VẬN TẢI NOEL

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 7/1 Nguyễn Huệ nối dài, khu vực 2, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại : 0914701212
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Đình Huấn