CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MAI KHANH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 2078, Hùng Vương, khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại : 0983866846
Ngày cấp : 11/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Chí Hùng